Downloads

   
Opgesteld door Interegion Groep:
Ruimtelijke- economische visie
bedrijventerrein Uithoorn.
Voorstellen voor herstructurering en
ruimtewinst bedrijventerrein ’t Heen, Katwijk.
Onderzoek naar de mogelijkheden van
Ondernemersfondsen.
Pilot Ruimtewinst en economie voor
Provincie Zuid-Holland, tevens beleidsnotitie gemeente Katwijk.
Onderzoek naar nut en noodzaak van herstructurering bedrijventerrein ’t Heen.
Economisch - ruimtelijke visie bedrijventerreinen Noord en Nijverheidslaan te Weesp.
Aanpak herstructurering bedrijventerreinen Noord en Nijverheidslaan te Weesp.
   
Samenwerking:
Concept ter bestrijding van kantorenleegstand Sloterdijk Amsterdam ontwikkeld.
Prijsvraag Amstel III.
  iestra@interegion.nl